Ειδικές κατασκευές

Με τεχνογνωσία και έμφαση στην λεπτομέρεια δημιουργούμε έπιπλα , χρηστικά και διακοσμητικά αντικείμενα .